Chính sách cookie

Cookie là các tệp tin văn bản nhỏ chứa thông tin mà trang web lưu trữ trên trình duyệt của người dùng khi họ truy cập vào trang web. Thông tin này bao gồm các tham số như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và hoạt động trên trang web.

Các cookie có thể giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn bằng cách hiểu và nhớ sở thích của người dùng. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để theo dõi hoạt động trên trang web và cung cấp thông tin phân tích về người dùng.

1.1 Các loại cookie mà chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web của chúng tôi:

  • Cookie bắt buộc: Đây là các cookie cần thiết để trang web hoạt động đúng cách và cung cấp các tính năng cơ bản. Mọi yêu cầu từ người dùng như đăng nhập, thao tác giỏ hàng đều phụ thuộc vào cookie này.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa trang web.

1.2 Quản lý cookie

Người dùng có quyền quản lý và kiểm soát cookie trên trình duyệt của mình. Bằng cách điều chỉnh các thiết lập trình duyệt, người dùng có thể từ chối hoặc xóa cookie khi muốn.

Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và làm giảm tính năng của trang web.