Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web hi88-casino.click.

Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc quan trọng về quyền riêng tư và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ mô tả các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, cách chúng tôi sử dụng thông tin này, và các biện pháp chúng tôi đã lấy để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin thu thập

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin truy cập, và thông tin về trình duyệt web của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi, ví dụ như khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc tham gia vào các khảo sát hoặc cuộc thi của chúng tôi.

  • Tên và thông tin liên lạc
  • Thông tin đăng nhập và mật khẩu

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân từ bạn thông qua việc sử dụng các công nghệ tự động, chẳng hạn như cookie và dấu hiệu web, để thu thập thông tin về hoạt động trên trang web của chúng tôi.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không phục vụ trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi một cách chủ ý. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và phát hiện rằng con của bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi.

  • Dấu hiệu web
  • Quản lý cookie

Đối tác liên kết

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc các hoạt động của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét Chính sách quyền riêng tư của họ trước khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình cho họ.

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.