Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập vào trang web hi88-casino.click, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Hãy đọc kỹ trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Trang web này được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung về lĩnh vực XYZ và không được coi là tư vấn chuyên sâu hoặc pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ trang web của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web hi88-casino.click, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu mẫu và logo, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và được bảo vệ theo luật pháp hiện hành. Việc sao chép, sử dụng, mua bán hoặc phân phối nội dung trái phép là vi phạm luật bản quyền và chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp pháp lý tương ứng.

Bất kỳ việc sử dụng nội dung từ trang web này trong mục đích thương mại hoặc trái với quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi đều bị nghiêm cấm.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web hi88-casino.click có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web đó. Việc sử dụng và truy cập vào các trang web bên thứ ba này là trách nhiệm của bạn và có thể áp dụng các điều khoản sử dụng khác.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc tin cậy vào nội dung của các trang web bên thứ ba.
  • Việc truy cập vào các trang web bên thứ ba từ trang web của chúng tôi không bao gồm việc xác nhận hoặc chấp thuận bất kỳ nội dung, quảng cáo hay tài liệu nào của các trang web bên thứ ba đó.

Thay đổi và chấm dứt

Tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong văn bản này vào bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web hi88-casino.click sau khi có sự thay đổi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới.

  • Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động của trang web hi88-casino.click mà không cần thông báo trước.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động của trang web.